OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Firma Dawid Szewc dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do zasad zgodnych z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

W związku z powyższym informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Dawid Szewc,
72-200 Nowogard , 15 Lutego 12c/9, tel. 784049897, e-mail: dworek@dworekkulice.pl.
z siedzibą firmy w Dworku Kulice Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego, 72-200 Nowogard, Kulice 24

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapytań, zamówień oraz umożliwienie i utrzymanie kontaktu z Klientem, z którym firma Dawid Szewc zamierza zawrzeć lub zawarła umowę zarówno za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jak i na podstawie zawartych umów (6 ust. 1 lit b RODO) oraz gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę Dawi Szewc. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Firma Dawid Szewc nie przewidują przekazywania Państwa danych osobowych do innych podmiotów będących Administratorami Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE i Norwegia, Lichtenstein i Islandia).

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania usług zawartych w umowie, świadczonych przez firmę Dawid Szewc niezbędny do realizacji zawartej przez Państwa umowy z uwzględnieniem 3-letniego okresu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

Informujemy, że mają Państwo:

  • prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz trzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania/ zmiany swoich danych
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia Państwa danych osobowych
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Realizacja powyżej określonych uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek:

  • przesłany drogą pisemną na adres Dawid Szewc, 72-200 Nowogard, 15 Lutego12c/9
  • zgłoszony pod nr telefonu: 784 049 897
  • przesłany na adres e-mail: dworek@dworekkulice.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji zamówienia lub zawarcia i wykonywania umowy Klientem;